نام فایل : طراحي ديفرانسيل يك اتومبيل سواري به كمك كامپيو ...
  • نوع فایل : pdf
  • حجم فایل: 10.7 مگابایت
  • مبلغ فایل : 15,000 تومان
  • تعداد فروش : 0 بار
  • گزارش تخلف !
  • توضیحات : طبقه بندی عموم ی چرخدنده های مخروطی مارپی چ .................................................... 49 هندسه چرخدنده مخروطی مارپیچ و روابط پایه ا ی ................................................ 55 زاویه مارپیچ ......................................................... . 56 جهت مارپی چ ...................................................................................... 57 جهت های چرخش ................................................................................... 58 انتخاب جهت انحناء و چرخ ش ........................................................................................ 59 اشکال مخرو ط های چرخدنده های مخروطی .............................................................. جهت مارپیچ، جهت چرخش و رابطه آنها با نیروه ا ................................................... 61 تجزیه نیروه ا ......................................... 63 نیروی رانش محوری ....................................................................................................... 64 نیروی شع ا عی ......................................... 65 محاسبات تنش و نرخ توا ن ............................................................................................ 68 70........................................................................................... G

جهت خرید فایل پر نمودن تمامی موارد زیر اجباریست .

درصورت عدم صحت موارد زیر پیگیری سفارش مقدور نخواهد بود .

پس از پرداخت موفق شماره پیگیری سفارش به آدرس ایمیل و شماره تلفن وارد شده ارسال خواهد شد .

پرداخت از هریک از درگاه های بانکی توسط تمامی کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.